کولر گازی سردوگرم9000جنرال

( کولر گازی )
تنظیم کنترل اتوماتیک جریان هوا
کنترل از راه دور
تایمر اتوماتیک، راه اندازی مجدد، حالت خواب
تنظیم درجه حرارت با کنترل اتوماتیک دیجیتال
مناسب شرایط آب و هوایی گرم و حاره ای

9,000,000 ریال بدون مالیات.

کولر گازی جنرال    9000 BTU

دارای فیلتر خودکار و کنترل جریان هوا به صورت خودکار

کنترل دیجیتال اتوماتیک تنظیم درجه حرارت

تنظیم کنترل اتوماتیک جریان هوا
کنترل از راه دور،فیلتر آنتی باکتریال
تایمر اتوماتیک، راه اندازی مجدد، حالت خواب
 تنظیم درجه حرارت با کنترل اتوماتیک دیجیتال

جنرال
9000
سرمایش و گرمایش
A
9000
9000