کولر گازی اسپیلت 12000 دوو

( AIR CONDETIONER DAEWOO 12000 )

برچسپ انرژی A

داراي فيلتر تركيبي (پلاسما)

پره هاي طلايي اواپراتور و كندانسور

ظرفیت سرمایش 12000

ظرفیت گرمایش12000

15,000,000 ریال بدون مالیات.

برچسپ انرژی A

داراي فيلتر تركيبي (پلاسما)

پره هاي طلايي اواپراتور و كندانسور

ظرفیت سرمایش 12000

ظرفیت گرمایش12000

دوو
12000
سرمایش و گرمایش
A
12000
12000