کولرگازی وایت وستینگ هاوس 10000BTU

( وایت ویستینگ هاوس )

تابع رطوبت مستقل (یخ زدایی)

تنظیم دما دیجیتالی در واحد های داخلی نمایش داده شده

سیستم پیشگیری از هوای سرد

تابع قالب پیشگیری (پاک)

دارای حالت خواب

سه حالت فن برای شرایط هوای مختلف

اتصال سیم کشی انعطاف پذیر

13,000,000 ریال بدون مالیات.

وایت ویستینگ هاوس
10000
سرمایش و گرمایش
A
10000
10000