کولر گازی وستینگ هاوس 18000 westinghouse توان 18000 سرمایشی و گرمایشی برند وستینگ هاوست اصلی ظرفیت سرمایشی و گرمایشی 18000

( ویستینگ هاوس )

کولر گازی وستینگ هاوس 18000 westinghouse 

توان 18000

سرمایشی و گرمایشی

برند وستینگ هاوست اصلی

ظرفیت سرمایشی و گرمایشی 18000

18,000,000 ریال بدون مالیات.

وستیتگ هاوس
18000
سرمایش و گرمایش
A
18000
18000