اسپیلت کولرگازی سرمایشی و گرمایشی18000کرافت

( CRAFT )

اسپیلت کولرگازی سرد وگرم18000 کرافت

0 ریال بدون مالیات.

ظرفیت: 18000
سیستم: سرمایشی و گرمایشی